northern light Blog Gef�llt mir Follow me
RSS abonnieren northern light LinkedIn northern light XING

Hem

northern lights text & kommunikation GmbH

northernlight Polarlicht

northern lights text & kommunikation GmbH är en ägarledd fullservice-PR-agentur. Vi arbetar i första hand med kunskapstransfer mellan de tyskspråkiga länderna och norra Europa. Fokus ligger på områdena PR och marknadsföring, corporate publishing och internationell kommunikation inklusive översättningar. Agenturen har sitt säte i den Fria och Hansestaden Hamburg, en av Europas vackraste och kreativaste städer.